Harmonogram notowań

Transakcje na giełdzie (oprócz transakcji pakietowych) zawierane są w godzinach 8.30 - 17.05. W tym czasie odbywają się notowania w dwóch systemach: notowań ciągłych i jednolitych. Notowania ciągłe obejmują notowania instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji, od godziny 8.45) i instrumentów rynku kasowego (od godziny 9.00). Notowania jednolite odbywają się dwukrotnie w ciągu dnia: o godzinie 11.00 i 15.00. Sesja giełdowa składa się z faz właściwych dla danego systemu notowań.

W systemie kursu jednolitego są to: faza przez otwarciem, fixing, dogrywka i faza przed otwarciem kolejnej sesji. W notowaniach ciągłych fazy sesji to: faza przed otwarciem, fixing na otwarcie, notowania ciągłe, przed zamknięciem, fixing na zamknięcie i dogrywka.

Harmonogram (fazy) sesji giedowej w systemie UTP

Notowania jednolite z dwoma fixingami (od 15 kwietnia 2013)

8.30-11.00 Faza przez otwarciem
11.00 Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego)
11.00-11.30 Faza dogrywki
11.30-15.00 Faza przez otwarciem
15.00 Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego)
15.00-15.30 Faza dogrywki
15.30-17.05 Faza przez otwarciem

Fazy sesji w systemie kursu jednolitego:

  • przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie, publikowanie TKO (Teoretycznego Kursu Otwarcia), brak transakcji
  • fixing: określenie kursu jednolitego i realizacja zleceń
  • dogrywka: składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursowi jednolitemu - cenie z fixingu
  • przed otwarciem: składanie zleceń na kolejną sesję

Notowania ciągłe (od 15 kwietnia 2013)

8.30-9.00 Faza przed otwarciem
9.00 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
9.00-16.50 Faza notowań ciągłych
16.50-17.00 Faza przed zamknięciem
17.00 Faza zamknięcia (określenie kursu na zamknięciu)
17.00-17.05 Faza dogrywki

Notowania ciągłe - instrumenty pochodne (od 15 kwietnia 2013)

8.30-8.45 Faza przed otwarciem
8.45 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
8.45-16.50 Faza notowań ciągłych
16.50-17.00 Faza przed zamknięciem
17.00 Faza zamknięcia (określenie kursu na zamknięciu)
17.00-17.05 Faza dogrywki

Fazy sesji w systemie notowań ciągłych:

  • przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie, publikowanie TKO (Teoretycznego Kursu Otwarcia), brak transakcji
  • otwarcie (fixing): określenie kursu otwarcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed otwarciem, brak nowych zleceń
  • notowania ciągłe: przyjmowanie zleceń i ich realizacja zgodnie z sytuacją rynkową
  • przed zamknięciem: składanie zleceń na zamknięcie, brak transakcji
  • zamknięcie (fixing): określenie kursu zamknięcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed zamknięciem
  • dogrywka - składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursowi zamknięcia

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.pl