Literatura

Polecane pozycje literaturowe podejmujące tematykę rynków kapitałowych:

 • K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 2008
 • J. Gajdka, E. Walińska – „Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka. T.1 i T.2”, FRR 2000
 • F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001
 • J.C. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie”, WIG PRESS 1999
 • F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000
 • E.F. Brigham, L. C. Gapenski – „Zarządzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000
 • Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • D. Dmowski, D. Prokopowicz, Rynki finansowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010
 • E. Ostrowska, Rynek kapitałowy: funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 • W. Tarczyński, Rynki kapitałowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001
 • Analiza techniczna: wprowadzenie, Zespół Reuters, Wolters Kluwer, Kraków 2006
 • J.J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa 1999
 • A. Jagielnicki, Inwestycje giełdowe; jak grać i wygrywać, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010
 • A. Zaremba, Giełda: podstawy inwestowania, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2010