System UTP

Od 15 kwietnia 2013 r. notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzone będą w nowym systemie transakcyjnym - Uniwersalnej Platformie Obrotu (UTP). Nowy system transakcyjny zastąpi działający od 17 listopada 2000 roku wysłużony już system WARSET.

Dostarczany przez NYSE Technologies nowy system UTP ma na celu spełnienie najwyższych światowych standardów. System dotychczas wykorzystywany na giełdach z grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli będzie od teraz dostępny na warszawskim parkiecie. Wspólna technologia na światowym poziomie zwiększy szansę na wzrost zaangażowania międzynarodowych inwestorów na warszawskiej Giełdzie.

Przejście na system UTP oznacza istotny skok technologiczny m.in. dzięki kilkunastokrotnemu zwiększeniu wydajności oraz możliwościom bezpośredniego podłączenia. Polscy inwestorzy zyskają dostęp do handlu wysokich częstotliwości (HFT) z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów. Ostatecznie zmiana technologicznia powinna doprowadzić do wzrostu płynności na rynku i spadku kosztów zawierania transakcji.

System UTP oznacza szereg zmian funkcjonalnych dla inwestorów: rozszerzenie listy dostępnych typów i warunków ważności zleceń. Część z dotychczas dostępnych będzie działać nieco odmiennie. Pojawi się nowy segment rynku - SAR (System Animatora Rynku) dedykowany instrumentom, dla których kluczową rolę odgrywa animator (np. warrantom i produktom strukturyzowanym).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym przygotowanym przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dotyczącym zmian po wprowadzeniu systemu UTP

Zobacz również:

Więcej informacji o nowym systemie notującym znajdziecie Państwo na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych.