Dlaczego my?

  • Atrakcyjna prowizja maklerska przez Internet - tylko 0,19% (min. 1,90 zł) wartości obrotu instrumentami notowanymi na GPW tj. akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami inwestycyjnymi, jednostkami indeksowymi i warrantami,

  • Stabilna, przyjazna dla użytkownika i sprawdzona na rynku maklerskim platforma transakcyjna ePromak Plus,

  • Bezpłatne notowania giełdowe w czasie rzeczywistym dostępne także w wersji mobilnej,

  • Natychmiastowe przelewy pomiędzy rachunkiem maklerskim a rachunkiem bankowym w Deutsche Bank,

  • Dostęp do materiałów analitycznych i rekomendacji, dzięki czemu masz możliwość korzystania z wiedzy ekspertów grupy Deutsche Bank na całym świecie.