O Biurze Maklerskim

Deutsche Bank Polska S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z dnia 13 października 2006 roku, 15 lipca 2010 roku oraz 10 listopada 2010 roku. Na ich podstawie Bank świadczy usługi maklerskie. Bank działa jako agent firmy inwestycyjnej DB Securities S.A. (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wpisie do rejestru agentów firm inwestycyjnych z dnia 29 sierpnia 2007 roku).

Deutsche Bank Polska S.A. wchodzi w skład grupy Deutsche Bank - rodziny instytucji o zasięgu globalnym. Deutsche Bank jest jedną z wiodących globalnych organizacji finansowych. Około 65 000 pracowników obsługuje klientów w 74 krajach na całym świecie.

Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres kompleksowych usług związanych z inwestycjami na rynkach kapitałowych (krajowym i zagranicznych). Doświadczenie naszych pracowników oraz renoma Deutsche Bank S.A. są dodatkowymi atutami.

Szczególny nacisk kładziemy na kompleksowość, bezpieczeństwo i profesjonalizm obsługi. Systematyczny rozwój oferty, jej unowocześnianie oraz dostosowywanie do warunków zmieniającego się rynku są naszymi priorytetowymi celami. Dążymy do zaspokojenia Państwa oczekiwań w jak największym stopniu.