Wpłaty i wypłaty środków

Wpłaty na rachunek maklerski

Istnieją dwa sposoby zasilenia rachunku maklerskiego db Makler:

 • przez Internet - poprzez użycie przycisku "Pobierz z Banku" dostępnego po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego db Makler.

W ten sposób natychmiast przelejesz środki z powiązanego rachunku bankowego w Deutsche Bank.

 • przelewem bankowym - na jeden z wymienionych rachunków bankowych:
  • dla PLN: 47 1910 1123 2200 4310 2141 0006
  • dla EUR: 04 1910 1123 2200 4310 2141 0004
  • dla USD: 58 1910 1123 2200 4310 2141 0002
  • dla CHF: 81 1910 1048 2802 2200 4310 0009
  • dla CAD: 11 1910 1048 2802 2200 4310 0008
  • dla NOK: 54 1910 1048 2802 2200 4310 0010

Odbiorca:
DB Securities S.A.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: numer rachunku maklerskiego/imię i nazwisko, np. 43100001/Jan Kowalski

Przelewy z rachunku maklerskiego

Istnieją trzy sposoby wypłaty (przelewu) środków z rachunku maklerskiego db Makler:

 • przez Internet - poprzez użycie przycisku "Wykonaj przelew" dostępnego po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego db Makler.

W ten sposób środki z rachunku maklerskiego natychmiast trafią na powiązany rachunek bankowy w Deutsche Bank, wskazany przez Klienta w Karcie Klienta.

 • telefonicznie - pod numerami telefonów:
  • 801 18 18 18 - dla Klientów posiadających dostęp do Bankowości Elektronicznej
  • (012) 625 80 88 - dla Klientów posiadających hasło telefoniczne