Zarządzenia Biura Maklerskiego

Zarządzenie Prezesa Zarządu DB Securities S.A. z dnia 7 sierpnia 2013 roku

w sprawie określenia wysokości oprocentowania środków na rachunkach pieniężnych Klientów, prowadzonych w złotych polskich.


Zarządzenie nr 1/2010 Prezesa Zarządu DB Securities S.A. z dnia 4 stycznia 2010 roku

w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego lub wstępnego depozytu zabezpieczającego wymaganego w związku z zawieraniem transakcji dotyczących praw pochodnych, w zakresie których świadczenie usług jest związane z obowiązkiem wnoszenia depozytu zabezpieczającego lub wstępnego depozytu zabezpieczającego.