Rynek pierwotny

Biuro Maklerskie Deutsche Banku oferuje swoim Klientom możliwość brania czynnego udziału w budowaniu kapitału spółek wchodzących do obrotu giełdowego jak i już notowanych na warszawskiej Giełdzie. Oferty publiczne przez nas obsługiwane dotyczą przede wszystkim:

  • Pierwszych ofert publicznych na rynku pierwotnym,
  • Publicznych emisji akcji z zachowaniem bądź wyłączeniem prawa poboru.

Klienci Biura Maklerskiego Deutsche Bank mają możliwość dokonywania zapisów na rynku pierwotnym w bardzo przystępnych prowizjach lub bez jakichkolwiek opłat:

  • zapisy prowadzone przez GPW w Warszawie - niskie prowizje, zgodne z taryfą opłat i prowizji;
  • publicznych emisji akcji z zachowaniem bądź wyłączeniem prawa poboru - brak opłat.

Biuro Maklerskie Deutsche Banku pozwala również na zawieranie transakcji będących odpowiedzią na wezwania publiczne do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz przymusowy wykup.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego, jak również w przypadku zamiaru korzystania z innych usług Biura Maklerskiego, prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulacjami określającymi zasady świadczenia poszczególnych usług, dostępnymi w sekcji "Opłaty i regulacje".