Rynki zagraniczne

 

Uprzejmie informujemy, że dla nowych Klientów z dniem 15 maja 2017 roku, a dla obecnych, z dniem 1 lipca 2017 roku, nie będzie możliwości realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na zagranicznych rynkach regulowanych. Pozostanie natomiast możliwość zawarcia transakcji na produktach strukturyzowanych, nabytych za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A., w ramach oferty niepublicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego, jak również w przypadku zamiaru korzystania z innych usług Biura Maklerskiego, prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulacjami określającymi zasady świadczenia poszczególnych usług, dostępnymi w sekcji "Opłaty i regulacje".