Archiwum regulacji

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. obowiązujący od 31.10.2013

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. obowiązujący od 11.02.2014

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. obowiązujący od 30 maja 2014

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. obowiązujący od 31.07.2014

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. obowiązujący od  27.02.2015

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. obowiązujący od 12.10.2015

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. obowiązujący od 01.04.2016

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. obowiązująca od 3 wrzesnia 2012

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. z obowiązująca od dnia 15.03.2013

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.obowiązująca od dnia 30.05.2014

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. obowiązująca od dnia 16.12.2014

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. z dnia 2.03.2016 obowiązująca od dnia1.04.2016

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. z dnia 15.05.2017

Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.  obowiązujący 14.11.2011

Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.  obowiązujący 01.04.2016